Wednesday, December 16, 2009

Kepentingan sanad dalam tradisi pengajian Islam - syarah khas Ustaz Zaidi Abdullah

*Catatan bebas ana di Puchong pada 13 Disember 2009
1. Umat Islam telah belajar secara bersanad selama 13 abad, hanya pada abad yang kebelakangan ini sahaja, ramai yang telah mengabaikan sistem pembelajaran secara bersanad.
2. Barat tidak menganggap agama sebagai satu kebenaran. Bagi mereka hajian kajian dalam bentuk tesis sahaja yang dianggap sebagai kebenaran.
3. Barat menganggap agama sebagai suatu sosiologi iaitu wujudnya perubahan secara beransur-ansur, dari kosong menjadi kompleks.
4. Barat menganggap segala sesuatu itu bermula dengan evolusi. Evolusi kini sudah masuk dalam bidang sejarah.
5. Bagi mereka (yakni Barat), agama juga sudah menjadi evolusi. Apabila agama dikatakan evolusi maka mereka berpendapat ada hukum yang tidak lagi relevan digunakan untuk masa ini. Pandangan ini tidak benar sama sekali.
Wahyu Islam diketahui melalui kaedah-kaedah yang diperkatakan oleh al-‘Allamah al-Fahammah al-Syeikh Abdul Wahhab ibn Ahmad Barakat al-Ahmadi al-Shafi’i al-Tandatawi nazil Makkah al-Musharrafah dalam Rad’ al-Dolalah wa Qam’ al-Jahalah. Katanya,
Maka kami (yakni al-Tandatawi) mula-mula yang patut diketahui;
1. Bahawa syariat yang suci Muhammadi sebenar paksinya atas nukilan daripada sahabat kemudian dari tabi’in kemudian dari pengikut tabi’in semoga Allah meredhai mereka dan begitulah seterusnya sehingga hari kiamat
2. Dan sedia diketahui bahawa sumber ambilannya sebenarnya dari kitab Allah dan Sunnah Rasulullah saw
3. Dan sedia diketahui juga bahawa para ulama ialah pewaris Nabi-Nabi
4. Dan sedia diketahui juga umat Islam ini tidak sepakat atas sesuatu kesesatan.
Maka apabila empat muqadimah ini diketahui yang tidak diingkari oleh orang alim dan tidak diingkari oleh orang jahil dan empat muqadimah jelas nyata.

Berkata Abdul Wahhab asy-Sya’rani,
Wahai saudaraku, sesungguhnya paksi semua Ahlus Sunnah Waj Jamaah berlegar sekitar atas paksi dua kutub salah satu dari keduanya iaitu Syeikh Imam Abu Mansur al-Maturidi dan Abu Hasan al-Asya’ari maka setiap bagi orang yang mengikuti imam keduanya atau salah satu dari keduanya dan sejahteralah orang yang mengikutinya dalam aqidahnya. Dan sesungguhnya telah zahir (nyata), pengikut-pengikut Maturidi pada barang sebalik sungai dan nyata pengikut Abu Hasan al-Asy’ari di negeri-negeri besar seperti Khurasan, Iraq, Syam, Mesir dan Maghribi dan negeri-negeri Islam yang lain. Dan berkata mereka itu, sifulan itu beraqidah Asy’airah (kerana terlalu ramai) tetapi bukan bermakna aqidah lain dari Asy’airah sesat (maknanya Maturidiah).

Berkata Imam Muhammad bin Muhammad al-Husni al-Zubaidi,
Apabila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah maka murad (maksud) mereka itu Asy’airah dan Maturidiah.

Kata Syeikh Ahmad bin Idris,
Bahawa Rasulullah saw bersabda, sentiasalah (lazimilah) kamu istighfar dan menyebut La Ilaha Illallah. Maka perbanyakkanlah kamu keduanya. Maka sesungguhnya iblis itu berkata, Aku membinasakan manusia dengan dosa-dosa dan manusia membinasakan aku dengan istighfar dan La Ilaha Illallah maka tatkala demikian itu, apabila manusia membacanya maka aku akan membinasakannya dengan hawa nafsu.

Maksud hawa nafsu disini ialah manusia yang menyangka zikir yang dibacanya betul padahal dirinya telah dipesongkan oleh Iblis dan Syaitan. Sebab itulah amalan tariqah mesti dilakukan dengan baiah dan bersanad supaya ia disampaikan dan diamalkan dengan betul. Setiap zikir yang hendak dijadikan amalan mestilah diterima dari guru yang menerima amalan tersebut secara bersanad.

No comments:

Post a Comment